Zo werkt het

OBM Assuradeuren is een volmachtkantoor. Dit houdt in dat OBM Assuradeuren de bevoegdheid heeft gekregen om namens één of meerdere verzekeraars rechtstreeks op te treden. Een gevolmachtigd agent neemt dus bijna alle werkzaamheden van de verzekeringsmaatschappij over. Onder anderen gaat het om werkzaamheden zoals het accepteren en muteren van een verzekering, de schadebehandeling en het voeren van de polisadministratie.

Als volmachtbedrijf werken we samen met risicodragers en intermediairs:

De verzekeraar is op papier de partij die het risico draagt. Onze partners zijn Nationale-Nederlanden Schadeverzekering MIJ N.V., ARAG SE en Hübener Versicherungs AG.

Voordelen voor u

U zult dus vrijwel nooit rechtstreeks contact met ons hebben. En toch profiteert u van een paar opvallende voordelen van ons volmachtbedrijf:

  • De acceptatie van risico’s en de afwikkeling van schades verloopt heel snel. Wij zijn – vergeleken met verzekeraars zelf – een kleine, flexibele en meewerkende organisatie. Omdat wij een volmacht hebben, zijn we beslissingsbevoegd. We kunnen vlot handelen en er gaat weinig tijd verloren.
  • Wij ontwikkelen unieke verzekeringsproducten op maat. Op basis van onze kennis van specifieke bedrijfstakken ontwikkelen wij verzekeringen welke overeenstemt met hetgeen u nodig heeft. Wij kunnen u maatwerk leveren waar geen standaardproduct tegenop kan.
  • Bij ons betaalt u een scherpe premie. Als volmachtbedrijf hebben wij een grote inkoopkracht waardoor wij u te allen tijde een concurrerende premie kunnen bieden.

Tel: 072 - 527 2620 | Mail: info@obmassuradeuren.nl

OBM Assuradeuren B.V. | Postbus 1111 | 1810 KC Alkmaar